Regulamin

Regulamin sklepu internetowego StrefaUrody.pl

 

Niniejsza strona zawiera regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który zawiera zasady dostarczania przez nas towarów („Produkt”, „Produkty”), dostępnych z poziomu naszego sklepu internetowego pod adresem strefaurody.pl („Sklep”). Złożenie zamówienia na Produkty dostępne w naszym Sklepie może nastąpić dopiero po uważnym zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia na Produkty w Sklepie oznacza zatem akceptację Regulaminu, a zawarte w nim postanowienia stają się wiążące dla osoby zamawiającej („Kupujący”).

Zaleca się wydrukowanie Regulaminu, aby można się było do niego odwołać w przyszłości.

Regulamin jest ogólnodostępny i można do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Szczegóły dotyczące zamówienia Klienta przesyłamy na jego adres pocztą elektroniczną. Informacje dotyczące zamówień nasz Klient może znaleźć po zalogowaniu się na swoje konto poprzez kliknięcie łącza „Moje konto”.

 

Spis treści:

powrót do spisu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem StrefaUrody.pl (zwany w dalszej części „Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części „Towarem/Towarami”), prowadzony jest przez Piotra Ciećkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Open Project, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6591333764, REGON 180498428 (zwaną w dalszej części „Open Project”).

1.2. Niniejszy Regulamin reguluje warunki zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży i wykonywania tych umów.

1.3. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny Open Project zamieszcza na stronie internetowej Sklepu. Prezentowane na stronie internetowej StrefaUrody.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu.

1.4. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest Open Project, z którym można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej StrefaUrody.pl bądź za pomocą adresu e-mail centrala@StrefaUrody.pl.

1.5. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna (konsument).

1.6. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są:

 1. Klient, o którym mowa w powyższym pkt I.5,
 2. Open Project

1.7. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.

1.8. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybrane kraje Unii Europejskiej.

powrót do spisu

2. Towar i jego cena

2.1. Open Project zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.3. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), Open Project zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru. W przypadku jednakże, gdyby Open Project zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Open Project zwróci Klientowi należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy sprzedaży.

2.4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.6. Open Project zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

2.7. Wszelkie rabaty wynikające z posiadania bonów i kodów rabatowych na produkty sprzedawane przez Open Project nie łączą się ze sobą. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego bonu bądź kodu rabatowego w stosunku do konkretnego zamówienia, chyba, że co innego wynika z treści bonu/kodu.

powrót do spisu

3. Zawarcie umowy

3.1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (StrefaUrody.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:

 1. wyboru zamawianych Towarów;
 2. oznaczenia adresu dostawy;
 3. wyboru formy płatności.

3.2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, lub gdy dane te będą błędne lub nieprawdziwe.

3.4. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia, czyli podczas dokonywania płatności Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów)

3.5. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia i potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta przez Open Project, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Open Project złożonego zamówienia następuje z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia do Klienta.

powrót do spisu

4. Płatność i dostawa

4.1. Za zamówione w Sklepie towary można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:

 1. za pobraniem;
 2. metodami dostępnymi aktualnie za pośrednictwem zintegrowanego ze Sklepem serwisu PayPal.pl oraz Przelewy24.pl;

4.2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.3. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą Paczkomatów InPost, firmy kurierskiej GLS, Poczty Polskiej oraz Paczki w Ruchu.

4.4. Cena wysyłki zależna jest od wyboru sposobu dostawy, metody płatności oraz wartości zamówienia. Z aktualnym cennikiem Klient jest zapoznawany podczas wyboru formy płatności lub może go sprawdzić na stronie https://strefaurody.pl/sklep/koszty-przesylki. Cena przesyłki jest doliczana do wartości zamówienia.

4.5. W razie zawinionego przez Kupującego uchybienia płatności z tytułu dokonanej sprzedaży w ramach opcji "za pobraniem", konsument traci prawo do skorzystania z tej opcji zapłaty przez okres 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia, którego uchybienie dotyczyło.

4.6. Ewentualny zwrot pieniędzy z tytułu uwzględnionych reklamacji czy zwrotów towaru odbywa się za pośrednictwem tych samych środków, jakie zostały zastosowane przy wpłacaniu pieniędzy za te towary, np. zapłata przez PayPal.pl – zwrot za pośrednictwem serwisu PayPal.pl, przesyłka za pobraniem - zwrot na wskazany rachunek bankowy.

4.7. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. Termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku serwisu PayPal.pl/Przelewy24.pl lub – w przypadku wysyłki za pobraniem – od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.

powrót do spisu

5. Zapis tekstu umowy

5.1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane przez Open Project zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926).

5.2. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania zamówienia jego adresu e-mail, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail; treść otrzymanej w tej formie informacji Klient również może wydrukować.

5.3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres e-mail zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

powrót do spisu

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie.

6.2. Towar należy odesłać na adres wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy: StrefaUrody.pl, ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, z dopiskiem „StrefaUrody.pl – zwrot”.

6.3. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od umowy) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takim przypadku uiszczona cena za Towar, wraz z kosztami pierwotnej przesyłki, które poniósł Klient, zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi po odstąpieniu przez niego od umowy, nie później jednakże niż w terminie 14 (czternastu) dni. Zwrotu Towaru należy dokonać o ile to możliwe wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.

powrót do spisu

7. Reklamacje

7.1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji do Open Project w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, a w szczególności w przypadku:

 1. wad fabrycznych;
 2. niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.

7.2. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje na adres: StrefaUrody.pl, ul. Chmaja 6 , 35-021 Rzeszów z dopiskiem „StrefaUrody.pl – reklamacje”.

7.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową bądź zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia towaru lub wymiany na nowy, Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.

7.4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej, ponosi Sklep. W wypadku reklamacji – oczywiście bezzasadnej – koszty przesyłki ponosi Klient.

7.5. Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176)

powrót do spisu

8. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

8.2. Strony nie mogą w drodze umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w w/w ustawach.

powrót do spisu

9. Polityka cookies

Open Project będący operatorem serwisu internetowego jest podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies. Pliki te mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów. Ponadto, pliki cookies mogą być zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujące z operatorem podmioty zewnętrzne, w związku z czym zalecamy, by zapoznali się Państwo z zasadami wykorzystania tych plików w „ Polityce prywatności” przyjętej przez te podmioty zewnętrzne.

Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputerze, laptopie, smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym), z którego korzysta użytkownik podczas przeglądania stron internetowych, z zastrzeżeniem że dane te nie umożliwiają personalnej identyfikacji użytkownika.

9.1. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies. W ramach serwisu wykorzystujemy pliki cookies:

 1. własne (tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę) i zewnętrzne (umieszczane przez zewnętrzne podmioty). Wśród plików pochodzących od podmiotów trzecich znajdują się pliki portalu społecznościowego Facebook. Informacjami zarządzającymi plikami cookies jest wyłącznie podmiot, który je wysyła zgodnie ze swoją polityką prywatności. W przypadku plików cookies zewnętrznych nie zachowujemy kontroli nad informacjami dostarczanymi przez te pliki, ani nie zachowujemy dostępu do tych danych;
 2. sesyjne (tymczasowe) i stałe. Pliki tymczasowe to pliki umieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, zostają wykasowane i przestają być aktywne z chwilą zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i są przechowywane na urządzeniu końcowym także po zakończeniu korzystania ze strony internetowej , przez czas określony - w zależności od ustawień właściciela witryny, bądź do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 3. niezbędne - umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcji z których użytkownik chce skorzystać; funkcjonalne - nie są niezbędne do korzystania z serwisu , ale ułatwiają korzystanie z niego poprzez personalizację interfejsu użytkownika i dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo; biznesowe - umożliwiają realizację modelu w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu.

9.2. Cel zbierania i przechowywania plików cookies. Pliki cookies służą usprawnieniu i uproszczeniu korzystania z witryny, Najczęściej używane są do: umożliwienia identyfikacji użytkownika jako zalogowanego; autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania; umożliwienia automatycznego zalogowania do serwisu; wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; pokazywania użytkownikowi, że jest zalogowany na naszej stronie internetowej; zapamiętania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania; zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego; monitoringu dostępności towarów; umożliwienia ustawiania funkcji i usług w serwisie; wyświetlania ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym; dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkownika; utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu) dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; wykorzystania narzędzia do komunikacji i płatności internetowych; integracji z portalem społecznościowym; wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej; udostępnienia Państwu informacji o usługach, produktach i funkcjach.

9.3. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na to, by pliki cookies były domyślnie zapisywane na dysku urządzenia końcowego, możecie Państwo w każdym czasie zmienić właściwości przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies, w tym domyślne zapisywanie i przechowywanie plików cookies , bądź informować każdorazowo o możliwości zamieszczenia plików w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jednocześnie zastrzegamy, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasz serwis mogą nie działać bądź mogą działać nieprawidłowo.

powrót do spisu

10. Newsletter

10.1. Strefa Urody świadczy usługę bezpłatnego newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi newslettera należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

10.2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o akcjach i promocjach marketingowych, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach dotyczących produktów lub usług Sklepu StrefaUrody.pl poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Administratora Serwisu informacji drogą elektroniczną w postaci e-mail.

10.3. Zamówienie usługi newsletter następuje przez rejestrację lub zapis na newsletter na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących. Zamówiony newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.

10.4. StrefaUrody.pl nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

10.5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych newsletterów.

10.6. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

10.7. StrefaUrody.pl zastrzega sobie prawo do:

 1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na wskazane przez Użytkownika konto e-mail,
 2. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacja lub naprawa systemu),
 3. zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników,
 4. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników, bez podania przyczyny,
 5. usunięcia konta, którego Użytkownik nie wykazuje aktywności w Serwisie albo naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

powrót do spisu

11. Polityka prywatności

11.1.Sklep internetowy StrefaUrody.pl, dostępny pod adresem internetowym www.strefaurody.pl (zwaną dalej „Stroną”), prowadzony jest przez Piotra Ciećkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Open Project (zwaną dalej „Sklepem”), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6591333764, REGON 180498428. W niniejszej Polityce Prywatności wszelkie odniesienia do „Użytkownika” oznaczają dowolną osobę udostępniającą Sklepowi, jego upoważnionym pracownikom czy Stronie Sklepu dowolne dane.

11.2. W razie jakichkolwiek uwag lub sugestii ze strony Użytkownika, Sklep będzie wdzięczny za wysłanie ich na adres pocztowy lub na adres e-mailowy serwis@strefaurody.pl. Można też do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 212 80 80, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

11.3. Sklep przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO). Administratorem danych jest Piotr Ciećkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Open Project wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6591333764, REGON 180498428. Ochrona danych to kwestia zaufania, a prywatność Użytkownika jest dla Sklepu niezwykle istotna. Sklep będzie używać imienia Użytkownika i jego nazwiska (jeśli udostępnione) oraz innych informacji, odnoszących się do osoby Użytkownika tylko w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Sklep będzie gromadzić informacje wyłącznie wówczas, gdy jest to dla Sklepu niezbędne lub istotne ze względu na relacje Sklepu z Użytkownikiem.”.

11.4. Dane Użytkownika przechowywane są przez cały okres posiadania konta w Sklepie. W przypadku usunięcia konta lub dokonania zakupów bez rejestracji dane przechowywane są w celu dochodzenia  roszczeń związanych z zawartą umową do czasu przedawnienia lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany na podstawie w/w przepisów.

11.5. Użytkownik może odwiedzić Stronę i przeglądać ją bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania Strony Użytkownik pozostaje anonimowy, nie można go zidentyfikować aż do momentu, kiedy założy na Stronie konto i się w nim zaloguje za pomocą adresu e-mail i hasła.

11.6. Sklep jest upoważniony do gromadzenia informacji, gdy Użytkownik składa Zamówienie na Stronie Sklepu.

11.7. Sklep gromadzi, przechowuje i przetwarza dane Użytkownika, które ten udostępnia Sklepowi w ramach zakupów na Stronie, w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń oraz aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z usług Sklepu. Sklep jest upoważniony do gromadzenia następujących danych: imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy (jeśli się różni), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych czy też dane konta bankowego, numer telefonu.

11.8. Sklep będzie korzystać z udostępnionych przez Użytkownika informacji w celu realizacji jego Zamówień oraz zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usług i informacji oferowanych na Stronie.  W szczególności dane Użytkownika  przetwarzane są:

a)      w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej strefaurody.pl m.in obsługi i realizacji złożonych zamówień, realizacji płatności poprzez platformy PayPal i Przelewy24 lub inne platformy tego typu,  realizacji wysyłki zakupionych towarów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy wypełniając nasz formularz rejestracyjny Użytkownik poda dane, których podanie nie było obowiązkowe, podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO);

b)      w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową m.in. w celu przesyłania korespondencji, zabezpieczenia danych dotyczących transakcji takich jak historia zamówień, korespondencja i płatności oraz w celu ewentualnego zwrotu należności (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO);

c)      w celu obsługi programów lojalnościowych (dotyczy Użytkowników, którzy przystąpiły do programu lojalnościowego)(zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO);

d)      w celu dokonywania analiz i sporządzania statystyk co jest uzasadnione art. 6. ust 1 lit f RODO;  

e)      w celu świadczenia na rzecz Użytkownika bezpłatnej usługi Newsletter polegającej na przesyłaniu do Użytkownika informacji marketingowych i handlowych w postaci e-maila zawierającego informacje dotyczące aktualnych promocji cenowych,  programów lojalnościowych, konkursów i innych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit a oraz art. 6. ust 1 lit f RODO);

f)       w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit c RODO).

11.9. Sklep jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, numeru telefonu i adresu e-mail na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia Produktu do Użytkownika (na przykład firmie kurierskiej lub innemu dostawcy).

11.10. Sklep przetwarza także informacje dotyczące płatności dokonywanych na Stronie. Użytkownik musi jedynie przekazać Sklepowi bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony rzetelną i niewprowadzającą w błąd informację oraz informować Sklep na bieżąco o zmianach.

11.11. Rzeczywiste dane dotyczące Zamówienia Użytkownika mogą być przez Sklep przechowywane, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą być bezpośrednio przez Sklep odzyskiwane. Użytkownik może jednak uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Konto na Stronie Sklepu, na którym może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień (wykonanych i niewykonanych, w realizacji) oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi, danymi konta bankowego. Użytkownik jest zobowiązany się do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z winy Sklepu.

11.12. Sklep jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Użytkownika w celu przeprowadzania badań opinii i badań rynku. Dane Użytkownika są anonimowe i wykorzystywane jedynie do celów statystycznych przez Open Project. Użytkownik może z tego zrezygnować w dowolnym momencie. Wszelkie odpowiedzi w ankietach i sondażach opinii, o wypełnienie których może Użytkownika poprosić Sklep, nie będą przekazywane osobom trzecim. Podanie adresu e-mailowego jest konieczne jedynie wówczas, gdy Użytkownik chce brać udział w konkursach.

11.13. Sklep może wykorzystywać dane użytkowników Strony – po ich anonimizacji - do różnych celów, w tym ustalenia ogólnej lokalizacji użytkowników i korzystania przez nich z określonych elementów Strony. Sklep może w ten sam sposób wykorzystywać dane dotyczące korzystania przez użytkowników z linków znajdujących się w e-mailach do osób, które zarejestrowały się w celu ich otrzymywania. Sklep może przekazywać anonimowe dane osobom trzecim jak np. wydawcom. Jednakże zidentyfikowanie użytkownika na podstawie tych anonimowych danych nie jest możliwe.

11.14. W każdym konkursie Sklep wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców oraz reklamowania oferty Sklepu. Więcej informacji użytkownik znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.

11.15. Sklep może przekazać dane użytkownika swoim podwykonawcom, aby pomogli nam w celu wykorzystania tych danych, określonym w naszej Polityce Prywatności. Przykładowo Sklep może skorzystać z pomocy osób trzecich w celu dostarczenia do Klienta Produktu, pobrania od Klienta opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi Klienta. Sklep może wymieniać się informacjami z osobami trzecimi w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego. W przypadku sprzedaży działalności Sklepu bądź jej części, Sklep może przenieść swoje bazy danych zawierające dane osobowe użytkownika. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Sklep NIE będzie sprzedawać ani ujawniać danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy sklep jest do tego prawnie zobowiązany. Strona Sklepu może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Należy pamiętać, że Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treść przez nie publikowaną, ani za żadną osobę trzecią, której przekazujemy dane użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

11.16. Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji użytkownika, Sklep dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Gromadząc dane za pośrednictwem Strony, Sklep przechowuje dane osobowe użytkownika na bezpiecznym serwerze. Na swoich serwerach Sklep używamy zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące płatności w formie elektronicznej, używamy szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Sklep nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, jednak hakerom bardzo utrudni to odszyfrowanie danych użytkownika. Sklep odradza użytkownikom wysyłanie pełnych danych karty kredytowej lub debetowej w niezaszyfrowanej komunikacji elektronicznej. Sklep posiada fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła i swojego komputera przed nieupoważnionym dostępem.

11.17. Użytkownik, przekazując swoje dane Sklepowi lub korzystając ze Strony Sklepu, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep swoich danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, w tym usług świadczonych przez instytucję informacji kredytowej dopuszczonej w Polsce w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika. W tym celu instytucja informacji kredytowej może sprawdzić udostępnione przez użytkownika dane w kontekście wszelkich danych w bazie danych (publicznej lub innej), do których ma dostęp. Może także w przyszłości użyć danych użytkownika, aby pomóc innym firmom w celach weryfikacyjnych. Wyniki wyszukiwania zostaną zachowane.

11.18. Jeśli użytkownik obawia się o swoje dane, ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które Sklep posiada lub przetwarza. Użytkownik ma prawo zażądać od Sklepu bezpłatnego poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących swoich danych. Na każdym etapie Użytkownik ma również prawo żądać usunięcia swoich danych z zastrzeżeniem, iż żądanie to dotyczy danych, które nie są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy Sklep przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

11.19 Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi.

11.20 W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie przetwarzania przez Sklep danych osobowych Użytkownika ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

11.21 Wszelkie pytania, żądania lub wątpliwości dotyczące regulaminu oraz wykorzystania danych osobowych Użytkownik może zgłaszać kontaktując się ze Sklepem przez e-mail na adres centrala@strefaurody.pl lub listownie na adres StrefaUrody.pl ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów.  

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 12 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-07-26
Polecam
2021-07-12
.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel